...altyd nijsgjirrich!

Aldtsjerk regelt het liefst alles zelf

Zelfredzaamheid, initiatief, betrokkenheid. Die termen komen steeds weer terug bij het lezen van de pas verschenen Dorpsscan van Aldtsjerk.

In mei 2017 is Stichting KEaRN Welzijn gestart met een dorpsscan.  Het doel daarvan was in beeld te krijgen wat er speelt in het dorp. In Aldtsjerk is gesproken met organisaties en personen die van maatschappelijke betekenis zijn voor het dorp. Er is onderzocht welke mogelijkheden er in dit dorp zijn voor de inwoners en wat er mist.  Tijdens de gesprekken met de netwerkpartners werd één ding wel duidelijk: men kan hier met elkaar bergen verzetten, en wil dit ook.

Tijdens het gesprekken met de jeugd en jongeren bleek al heel snel dat men Aldtsjerk ziet als fijne plek om op te groeien. Daarbij is het in Aldtsjerk meer norm dan uitzondering dat je ‘meedoet’ in het dorp. Dit draagt bij tot een actief en rijk dorpsleven. Ook de jongeren ervaren deze interactie als prettig.

De gesprekken werden gevoerd met: molenaar Eeuwe de Vries; Annestien Andela – Dorpshuis Oerein;  Han Westerhof – Aldtsjerk Foarút; Paul Boelens en Chantoine Boomsma – Dorpsbelang Aldtsjerk; dominee Ida Verburg; Henk Breeuwsma – Café Moarkswâl; Astrid Landman – OBS Sinnehonk; Jan Oostenbrug – IJsclub Oudkerk;  Wytske van der Werff – Vrouwen van Nu; Coby Holtkamp – Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging en met diverse jongeren.

 

 

 

Klik hier voor de complete Dorpsscan