...altyd nijsgjirrich!

Contante betaling lidmaatschapsgeld Dorpsbelangen Oentsjerk niet meer mogelijk.

Op de mensen van het team van Dorpsbelangen Oentsjerk wordt vrijwel dagelijks een beroep gedaan. Zij kunnen echter, net als u, hun tijd ook maar eenmaal besteden. Het bestuur heeft daarom besloten voortaan het lidmaatschapsgeld niet langer contant aan huis te innen.

Het gaat om ca. 70 leden die vriendelijk doch dringend verzocht worden hun lidmaatschapsgeld (€ 7.-per jaar) voor 2017 en in de toekomst automatisch over te maken dan wel toestemming te geven voor automatische incasso. Wilt u dit regelen vóór 31 oktober a.s.? Dan blijft u lid. Wordt er niets van u vernomen dan wordt aangenomen dat u geen lid meer wilt blijven en wordt u uitgeschreven. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden (zie pag. 1 Koeketromp) of een mail sturen naar dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com.