...altyd nijsgjirrich!

Schot voor de boeg

Eind juli werd de voorzitter van Dorpsbelang Oentsjerk, Paul Palmboom, wandelend met de hond in de bossen van Griekenland en Turkije, aangesproken door Richard Bonthuis van It Fryske Gea. Samen met Staatsbosbeheer draagt It Fryske Gea zorg voor deze bossen en al wat daar binnen leeft.

Tijdens het gesprek kwam ook het hondenbeleid ter sprake. Naar het schijnt is het niet toegestaan honden los te laten lopen in dit gebied. Onder meer vanwege verstoring van het wild, vanwege sporters, wandelaars alsmede ouders met bange kinderen… Naar verluid is op dit verbod honden los te laten lopen niet of niet altijd consequent gehandhaafd, met als gevolg dat onduidelijkheid troef is en er min of meer een gedoogsituatie is ontstaan. Dit gaat veranderen. Er wordt momenteel onderzocht of en waar een hondenlosloopgebied mogelijk is, zodat mens en hond van het gebied kunnen blijven genieten. Consequentie is ook dat buiten het losloopgebied strenger zal worden gecontroleerd en gehandhaafd. In principe is dit nu al mogelijk. Maar het is nu eenmaal gemakkelijker een regering omver te werpen dan om een gewoonte te veranderen. Dus let u er op: het is nu al niet toegestaan honden los te laten lopen in Griekenland en Turkije. Wilt u blijven genieten maar de portemonnee niet trekken… houd uw hond aan de lijn. Binnenkort volgt meer informatie over het hondenlosloopgebied vanuit It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.