...altyd nijsgjirrich!

Dienstencentrum Heemstra State ook in 2018 open voor activiteiten en verhuur

Alle activiteiten in dienstencentrum Heemstra State worden in het nieuwe jaar doorgezet. Ook kunnen de Trynwâldster verenigingen de ruimtes blijven huren in het dienstencentrum. De voortgang voor een nieuwe invulling van het verlieslijdende dienstencentrum van Heemstra State wordt steeds zichtbaarder. Inzet is een robuust perspectief voor de toekomst.

De afgelopen weken is hard gewerkt aan toekomstplannen voor het dienstencentrum Heemstra State in Oentsjerk. Vier betrokken organisaties, de gemeente Tytsjerksteradiel, It Aventoer uit Oentsjerk, zorgorganisatie Patyna en de Protestantse Gemeente Trynwâlden werken intensief hierin samen. Het concept-plan ligt inmiddels op tafel. Er is vertrouwen in de toekomst van Heemstra State, zo is de gezamenlijke conclusie. ‘Er is nog veel werk te doen. Het plan wordt nu afgerond en zal binnenkort worden voorgelegd aan de besturen van de vier organisaties’, stelt extern projectleider Eppie Fokkema.
De verwachting is, dat voor het einde van het jaar er een economisch gezond plan ligt dat toekomstbestendig is.