...altyd nijsgjirrich!

Ga je mee naar de schaatshal?

Aan de jeugdige leden t/m 12 jaar van IJsclub Oudkerk.  Zoals jullie weten heeft IJsclub Oudkerk de afgelopen twee jaar met succes een schaatsdag georganiseerd in de Elfstedenhal te Leeuwarden. Het bestuur van de ijsclub wil dat dit jaar weer doen.

Het is de bedoeling de kinderen van de leden, op kosten van IJsclub Oudkerk, uit te nodigen voor de schaatsdag in de ELFSTEDENHAL.

Het vervoer naar Leeuwarden is voor eigen rekening.

Begeleiders en/of ouders die niet schaatsen betalen geen entree.

Schaatsen zijn eventueel voor een redelijke bedrag (€ 4,00) te huur op de baan.

Datum: zondag 10 december 2017 vanaf 11.20 uur, tot 16.00 uur.

Lokatie:  ELFSTEDENHAL, Fryslânplein 1, 8914 BZ  Leeuwarden.

Opgave:  vóór 1 december a.s. bij:

Jan Klompmaker, Aldtsjerk, email:j.klompmaker@live.nl  of Arie van de Polder, Aldtsjerk, 058-2561898,

email: a.vandepolder@live.nl

 

Net stinne mar hinne en de redens meinimme!

Ouders die nog geen lid zijn van deze prachtige ijsclub, kunnen zich opgeven bij één van bovenstaande personen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur IJsclub Oudkerk

 

0 van 0