...altyd nijsgjirrich!

Haven Gytsjerk zoekt enthousiaste bestuursleden

Sinds jaar en dag bezit Gytsjerk een aantrekkelijke jachthaven, beheerd door het bestuur van de stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden en omstreken. Vele bootjesliefhebbers hanteren de haven als uitgangspunt voor een prachtige vaartocht over de Grote Wielen, Sierdswielen en Houtwielen. Voor elektrische boten is het vaargebied onlangs uitgebreid met een fraaie 'electric-only route, waardoor via Ryptsjerk, Feanwâldsterwal en De Valom, de Zwemmer bereikt kan worden.

Voor grote boten biedt de haven eveneens een uitstekend uitgangspunt, voor het bevaren, via de route ‘Oud Deel’ of Murk, van de schitterende en uitgebreide watergebieden rond Earnewâld, Grou, Snits, Heeg en Lauwersoog.

Om de haven voor de kleine beurs aantrekkelijk te houden hanteert het bestuur een geringe huurprijs voor een ligplaats. Voor meer informatie verwijs ik u hiervoor naar de website van de stichting. (jachthavengytsjerk.nl)

Qua onderhoud en innovaties in de haven denkt het bestuur na over het vervangen van de meerpalen in de haven en tevens het iets breder maken van de ligplaatsen. Dit laatste omdat een tendens zichtbaar is dat de stalen roeischouwtjes aan het verdwijnen zijn en dat de kunststof en iets bredere visboten, door hun geringere onderhoud, steeds meer in trek zijn. Tevens zal het bestuur trachten in de haven een watertappunt aan te brengen, waarmee de grotere boten in de haven hun watertank kunnen vullen.

Het bestuur is, naast het verhuren van de ligplaatsen, verantwoordelijk voor het onderhoud van de haven, het uitbreiden van de voorzieningen en het organiseren van een jaarlijkse watersportactiviteit. Afgelopen jaren is de kadewand vernieuwd, een schiphuis gerealiseerd, is er opnieuw bestraat en is de watersporthelling vernieuwd. Tevens is verlichting en elektriciteit aangebracht, zodat respectievelijk minder vandalisme en diefstal plaatsvindt en er de mogelijk bestaat om lichte werkzaamheden aan de boten uit te voeren en accu’s op te laden. Als activiteit is kortgeleden een havenfair georganiseerd, waarbij allerlei (watersport-) artikelen te koop werden aangeboden en vaartochten konden worden gemaakt met een snelle boot van de brandweer en met een elektrische sloep. Tevens was de Gytsjerkster brandweer aanwezig voor een demonstratie, werden palingen gerookt en werd voorlichting gegeven door medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij. Helaas gooide de regen, later op de middag, roet in het eten. Om de watersport en uiteraard de haven van Gytsjerk te promoten zal voortaan jaarlijks een dergelijke activiteit door het bestuur worden georganiseerd.

Al met al vele activiteiten waarmee het bestuur van de haven druk doende mee is en waar ook extra bestuurlijke menskracht voor nodig is. Gezien de leeftijd van de bestuursleden en de veelheid van activiteiten zoekt de stichting vrijwilligers (niet noodzakelijk huurders van een ligplaats) die zich willen inzetten als bestuurder van de haven. Op dit moment is behoefte aan een bestuurslid die ervaring heeft of zich wil inzetten voor het organiseren van watersportactiviteiten en voor een bestuurslid die het secretariaat van de stichting wil beheren. De bestuursfuncties worden niet bezoldigd. Wel organiseert het bestuur voor haar leden een jaarlijkse watersportactiviteit, waaraan de bestuursleden kosteloos kunnen deelnemen.

Als uw interesse is gewekt, verzoek ik u contact op te nemen met mij. Ik kan u vervolgens nader inlichten over de inhoud van de activiteiten en u uitnodigen voor een eerste oriënterende bestuursvergadering.

Met vriendelijke groet,

Anne Tolsma, voorzitter stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden e.o.

Singel 10

9061 AR Gytsjerk

T: 06-20368004

M: anne.arnold.tolsma@gmail.com

 

0 van 0