...altyd nijsgjirrich!

Kerstknutsel

Om voor de kerst een leuk kerststukje in huis te hebben wordt er een kerstknutsel georganiseerd in Oerein.

De kerstknutsel is onder leiding van Theun van Vliet van het Paradyske in Gytsjerk. Theun heeft een goed inzicht in compositie en kan je ondersteuning bieden bij het maken van jouw eigen stuk. Iedereen maakt dus wat hij/zij zelf wil. Het staat je vrij zelf materialen mee te nemen zoals groen en/of boomstam/schaal/pot etc. Theun zal zelf ook materiaal meenemen. Dus geen vast stuk, maar maken wat je wilt.

De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn afhankelijk van het materiaal dat je al dan niet van Theun koopt. Oase, binddraad en knijptang meenemen is wel handig. Consumpties voor eigen rekening.

Woensdag 13 december om 19.30 uur in Oerein.

Graag opgeven bij Annestien Andela voor 30 november.

058-2561612, what’s app 06-53632103 of via de mail annestien@live.nl

0 van 0