...altyd nijsgjirrich!

KRYSTKUIER

Vrijdagavond konden de wandelaars alvast in kerststemming komen.

Er was met heel veel lichtjes een lichtroute uitgezet met onderweg het kerstverhaal. Toneel, voorlezen, zang, muziek alles kwam men tegen. In de Mariakerk was een levende kerststal met ezels, Jozef en Maria en natuurlijk het kerstkindje. Giften waren welkom om het mogelijk te maken dat jongeren naar Burkina Faso kunnen gaan.

Meer foto’s op de site van de PGT, klik hier