...altyd nijsgjirrich!

OOK IN 2018 GRATIS LIDMAATSCHAP VAN TIRZA!

In de jongste Koeketromp staat in het artikel over Tirza vermeld dat het lidmaatschap voor 2018 15 euro zal bedragen. Het bestuur van Tirza, het Trynwâldster coöperatieve burgerinitiatief voor zorg en welzijn, kan nu echter meedelen dat HET LIDMAATSCHAP OVER 2018 OOK NOG GRATIS is.

Op 1 januari 2019 wordt de contributie voor dat jaar vastgesteld. Lees alles over Tirza en aanmelden in de online en gedrukte Koeketromp van november.

0 van 0