...altyd nijsgjirrich!

Goedhout Ensemble en Kwartettenkoor in Aldtsjerk

Het jaarlijkse vernissageconcert in de Friese Vrouwenweek wordt in Galerie Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk uitgevoerd op zaterdagmiddag 3 maart a.s., aanvang 14:30 uur, door het Goedhout Ensemble, een voordrachtskunstenaar en het 12-koppige Kwartettenkoor.

Na de opening van de expositie in GBV Kunst- en Concertzaal spelen de achttien blokfluitisten op sopranino, sopraan, alt, tenor, tot verschillende soorten basblokfluiten samen met een cellist en contrabassist. Het Goedhout Ensemble uit 2010 staat onder leiding van dirigente, pianiste en blokfluitiste Stella Boggia-van Maris uit Leeuwarden. Er klinken composities uit de renaissance, barok en 20ste en 21ste  werken en teksten.De positie van de vrouw en rolverdelingen tussen mannen en vrouwen is onlosmakelijk verbonden met de samenleving van een bepaalde periode, evenals de verdeling van de macht en instituties die het dan voor het zeggen hebben. Vrouwen speelden nauwelijks een rol in het publieke domein,  kunst en cultuur. Vrouwelijke componisten tref je in die vroegere periodes nauwelijks aan. Toch slaagden vrouwen er, tegen de heersende mores in, prachtig te componeren en schijven, onder andere H. von Bingen (1098-1179) en Rixt, ook klinken onder andere H. Isaac, J.P. Sweelinck.