...altyd nijsgjirrich!

Canadese bevrijders nog 1 keer in Fryslân

ALDTSJERK Nog één keer wordt dit jaar een bevrijdingsfeest gevierd samen met 8 Canadese Veteranen en hun families. De Canadese veteranen met een gemiddelde leeftijd van 95 jaar worden door de stichting Canadian Liberators in samenwerking met Landgoed de Klinze speciaal van Canada naar Friesland gevlogen.

 

De historische buitenplaats te Aldtsjerk waar de Canadese veteranen hun intrek nemen met hun families zal omgetoverd worden in een waar living history camp. Historische legervoertuigen die 15 april 1945 Leeuwarden binnen kwamen rijden zullen te bewonderen zijn waaronder een echte Hell cat, de snelste tank tijdens de tweede wereldoorlog. Ook zal er weer een tocht door Fryslân gereden worden door de historische legervoertuigen van Keep Them Rolling. Dit jaar groots georganiseerd vanwege 73 jaar bevrijding, want ‘Vrijheid moet je vieren’.  Daarnaast is Fryslân Culturele Hoofdstad van 2018. Een mooie gelegenheid om nog een keer samen met de Canadese veteranen de bevrijding van Fryslân te gedenken.

Grootste colonne door Noordoost-Fryslân

In totaal worden er meer dan 50 voertuigen van Keep Them Rolling in Aldtsjerk verwacht. Er is een tocht uitgezet die door de kernen van verschillende dorpen gaat, dit om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het rijdende museum.

Aldtsjerk is dit jaar verzamelplaats voor de grootste rijdende colonne van voertuigen van Keep Them Rolling door Fryslân. Er zal in de periode van 3, 4, 5 en 6 mei een kampement opgebouwd worden in de historische buitentuin van Landgoed de Klinze te Aldtsjerk. De Klinze zal gedurende de week van de bevrijding de thuisbasis zijn voor de Canadese veteranen en hun families. Een geweldige wisselwerking tussen het verleden en het heden waarin ze nooit vergeten zullen worden. Er is een afwisselend programma samengesteld met een speciale rol voor het publiek op zaterdag 5 mei.

De voertuigen vertrekken 5 mei vanaf landgoed de Klinze te Aldtsjerk.

De route is uitgezet door leden van Keep Them Rolling. Dit jaar is gekozen voor een route langs Wad, Stad en Wouden’.

De doorkomsttijden door de verschillende dorpen zijn bij benadering als volgt:

Start Oudkerk van Sminiaweg 10.00 uur, Rinsumageest van Aylvawei 10.29 uur, Damwoude Foarwei 10.43 uur, Wouterswoude Foarwei 10.50 uur, Driezum Foarwei 10.55 uur, Westergeest Eelke Meindertwei 11.12 uur, Oudwoude Jan Binneswei 11.23 uur, Kollum Voorstraat 11.45 uur, Zevenhuizen Zevenhuisterweg 13.22 uur, via Steenharst naar Buitenpost Voorstraat 13.38 uur, Veenklosster Keningswei 13.49 uur, Triemen De Triemen 13.55 uur, Kollumerzwaag Triemsterloane 14.04 uur, Zandbulten Achterwei 14.09, Twijzelerheide Bjirkewei 14.23 uur, Zwaagwesteinde Skoallestrjitte 14.32 uur, Veenwouden Haadstrjitte 14.50 uur, Quatrebras de Woudweg 15.00 uur. Hardegarijp Easteromwei 15.10 uur, Tytsjerk Rietveldsbrug 15.20 uur, Ryptsjerk Binnendijk 15.24 uur, Gytsjerk Canterlandseweg 15.34 uur, Molenend Keatsjemouiwei 15.42 uur, Oudkerk van Sminiaweg 36 De Klinze 16.15 uur.

Publiek graag langs de oprijlaan verzamelen om zo de colonne met Canadese Veteranen binnen te halen langs een erehaag.

Rond 16.15 uur zal de colonne terugkomen op Landgoed de Klinze te Aldtsjerk. Bij de colonne hebben zich dan ook de Canadese Veteranen gevoegd, welke worden verwelkomd door een erehaag van publiek langs de oprijlaan om vervolgens deelgenoot te zijn van het bevrijdingsfestival op de Klinze.  Hier zal het bevrijdingsfeest los barsten onder leiding van Big Band Leeuwarden.

Iedereen is van harte welkom om dit bijzondere bevrijdingsfestival mee te maken.

Op zondagochtend 6 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur zal er een eredienst te velde worden gehouden op het terrein van de Klinze waar we stil willen staan bij het offer wat deze veteranen hebben gebracht voor onze vrijheid. De dienst zal worden begeleid door de Bazuin uit Oentsjerk en Akoestische band Release uit Leeuwarden. Ook hierbij is publiek van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment met de veteranen te delen.

 

0 van 0