...altyd nijsgjirrich!
warbere mouners prys 2017

Uitreiking Warbere Mouners Prys 2017

Bij de laatste ledenvergadering van dorpsbelang Munein-Readstjerk op 6 april is de Warber Mouners Prys voor de vierde keer uitgereikt.

Voorgaande jaren waren dat Fam. Haantjes beheerders dorpshuis, Piet de Vries redactie Dorpskrant en voor 2016 Pyt v/d Polder fugelwacht Trynwalden.
Voor het jaar 2017 was de prijs voor Tsjikke Wiersma uit Munein. Zij is uitermate zorg- en behulpzaam voor enkele bewoners uit het dorp. Een kuierke door het dorp samen met vrouw die ondersteuning nodig heeft, samen boodschappen doen en kleding kopen met dorpsbewoner die geen auto bezit. Deze behulpzaamheid en voorbeeld functie was de reden om de prijs te doen toekomen aan Tsjikke Wiersma.

De prijs bestaat uit een diner bon aangeboden door restaurant ,,de Trochreed”, een zilveren speldje in de vorm van een moune gemaakt door goudsmid Geartsje Dupon en een bos bloemen.

Dorpsbelang bedankt Tsjikke voor haar inzet en zorgzaamheid.

Ook voor het jaar 2018 kunt u bewoner[s] uit Munein en Readstjerk aanmelden die zich inzetten voor dorp en samenleving voor de Warbere Mouners Prys .

Namens Dorpsbelang Munein- Readstjerk.