...altyd nijsgjirrich!

Theatervoorstelling jonge mantelzorgers

Eén op de vier jongeren in Nederland groeit op met zorg. Om meer aandacht voor deze groep jongeren te generen, organiseerden KEaRN Welzijn, Stichting Welzijn Het Bolwerk en Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel op dinsdag 25 september de theatervoorstelling ‘What if…’ in het Badhûs te De Westereen.

Het publiek bestond deze middag onder andere uit studenten van NHL-Stenden, schoolmaatschappelijk werk, gebiedsteam-, jeugdteam- en dorpenteammedewerkers, mantelzorg ervaringsdeskundigen, raadsleden, mantelzorgmakelaar en vrijwilligers, Freonskippers en mantelzorgsteunpunten uit de provincie Fryslân.

Voorafgaand aan de voorstelling konden de 80 aanwezigen luisteren naar de inleiding door dagvoorzitter Sjoerd Steegstra. Zijn moeder werd ernstig ziek toen Sjoerd 13 jaar was. Dit had zoveel impact op zijn leven, dat hij zwaar depressief werd. Hij schreef hierover een persoonlijk en indrukwekkend lied, dat hij ook deze middag ten gehore bracht.

De hoofdrolspeler in voorstelling ‘What if…’ van theatergroep Bint is de jonge Rudolf. Zijn vader heeft MS en zijn zusje heeft autisme. Beiden doen vaak een groot beroep op Rudolf: van het persen van een sinaasappel tot het uitlaten van de hond. Hij komt vaak te laat op school en haalt slechte cijfers. Tijdens de voorstelling werden middels een beeldscherm ook verhalen over de levens van andere jonge mantelzorgers verteld. Levens die vaak in het teken staan van hun zieke ouder, broer of zus. En ook al wordt er ook nog veel gelachen, het drukt vaak een zware stempel op hun jeugd.

Na afloop van de voorstelling konden de aanwezigen in groepen aan de hand van stellingen over jonge mantelzorgers met elkaar in gesprek. Sjoerd Steegstra rondde deze middag af met het lied ‘Tsjin better witten yn’. Uit de reacties bleek dat de middag veel indruk had gemaakt. ,,Een echte eyeopener: goed dat er aandacht aan wordt gegeven.”

Wilt u meer informatie over jonge mantelzorgers? Neem dan contact op met KEaRN Steunpunt Mantelzorg (mantelzorg-kearn.nl) of Stichting Welzijn Het Bolwerk (het-bolwerk.eu). Zij bieden onder andere gastlessen, presentaties en lezingen aan, om aandacht en begrip voor deze groep mantelzorgers te vragen.

0 van 0