...altyd nijsgjirrich!

BOB gebouw gestript….

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verbouwing van het BOB gebouw.

Eerst moet er vanalles gesloopt worden om later weer anders opgebouwd te worden. De hoofdingang  komt aan de oostzijde, de kant van het parkeerterrein. De indeling wordt helemaal veranderd en er komt een invalidentoilet. Met andere woorden, het gebouw wordt aangepast aan de eisen van de tegenwoordige tijd. Met veel vrijwilligerswerk en geld van fondsen wordt het voor elkaar gemaakt.

Tijdens de verbouwing zijn de gebruikers elders in de Trynwâlden ondergebracht. De Kinderkledingbeurs is een half jaar niet open.

Men hoopt in januari weer volledig in bedrijf te zijn.