...altyd nijsgjirrich!

Veekeuring

Donderdag 25 oktober 2018 vond weer de jaarlijkse keuring van melkkoeien en kalveren plaats in de Maneges van de rijvereninging Trynwâlden aan de Sanjesreed te Oentsjerk. Op deze keuring werden de mooiste koeien en kalveren uit heel Fryslân geshowd op exterieur.

Er kwamen veel agrariers op af met nog meer koeien en kalveren. Om 9.30 werd met het keuren gestart en om 15.00 uur was alles afgelopen en konden de boeren weer met hun vee naar huis. Voor velen begon de melkerstijd….
Trouwens waren op deze veekeuring ook veel bezoekers aanwezig. Zij konden hun mening aan elkaar geven en eventueel bij de verschillende stands zaken doen.

Veekeuring Fryslân is een samensmelting van de 3 regionale keuringscommissies: Noord-Oost Friesland, Zuid-Oost Friesland en Zuid-West Friesland. In 2005 organiseerden ze de eerste provinciale keuring, toen nog onder de paraplu van paardenevenement Indoor Friesland. Kwamen op de eerste keuringen alleen koeien in de ring, de laatste edities heeft de jeugd met de kalveren ook een belangrijk aandeel.

Naast de individuele kwaliteit van de koeien, kregen de inzenders ook de mogelijkheid om met een collectie van koeien het strijdperk te betreden. Een ideale kans om uniformiteit van de betere dieren van de veestapel te showen. Natuurlijk kregen de jongelui de kans om met een goed getoiletteerd kalf de prijs voor het beste voorbrengen in de wacht te slepen.