19:45 Aldtsjerk

Op 28 november 2018 om 19.45 uur  in dorpshuis Oerein wordt weer de voorjaarsledenvergadering gehouden, de agenda staat hieronder weergegeven. Deze kunt u gelijktijdig met het jaarverslag als bijlage downloaden en uitprinten indien gewenst.


Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsledenvergadering van Doarpsbelang Aldtsjerk. Op 28 november 2018 om 19.45 uur  in Oerein

Agenda

  1. Opening
  1. Mededelingen / Bestuurszaken
    • Voorstel nieuw bestuurslid: René Bremer
  1. Verslag voorjaarsledenvergadering (11 april 2018) – zie Brêgebidler # 108
  1. Waar is Dorpsbelang zoal mee bezig geweest?

Pauze

  1. Aldtsjerk Foarút
  1. Rondvraag
  1. Sluiting

 

 

 

Jaarverslag en agenda Ledenvergadering