...altyd nijsgjirrich!

Garagesale Oentsjerk sukses

Het was een zeer geslaagde dag, het zonnetje scheen, er kwamen veel bezoekers en er waren enthousiaste deelnemers.

Men had niet verwacht dat zoveel mensen mee zouden doen, 35 garages in totaal! De organisatie kan dan ook terugkijken op een zeer geslaagde eerste editie van de Garageverkoop Oentsjerk. Uit de reacties van de deelnemers werd vernomen dat het naar meer smaakt en maar dan wellicht in het voorjaar. Al met al zijn er veel mensen met mooie vondsten naar huis gegaan en hebben de spullen weer een tweede bestemming gekregen. Ook mooi was de reuring die op gang kwam in het dorp, mensen gingen even buurten en maakten een praatje bij elkaar. Mede daarom is de Garageverkoop zeker voor herhaling vatbaar!