17:00 Gytsjerk

De Gemeente Tytsjerksteradiel wil een bedrijventerrein in Oentsjerk ontwikkelen. Dorpsbelangen Gytsjerk wil constructief meedenken en belangrijke punten onder de aandacht brengen bij met een zienswijze op het bestemmingsplan. Daarin vragen we extra aandacht voor het proces, verkeersveiligheid, duurzaamheid, gezondheid en recreatie.

Lees de complete zienswijze op www.facebook.com/dorpsbelanggytsjerk

Wilt u reageren op deze zienswijze dan kunt u die mailen naar doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com

Het is kort dag, de zienswijze wordt op 20 november 2018 verstuurd!

Sanjesfjild