...altyd nijsgjirrich!

Aldtsjerk en de uitbreiding

Om tot realisatie van de uitbreidingsplannen voor Aldtsjerk te komen, zijn er voor de werkgroep Aldtsjerk Foarút nog heel wat hobbels te nemen.

Op de ledenvergadering van Doarpsbelang Aldtsjerk gaf Han Westerhof een toelichting op de stand van zaken en hij gaf kort aan welke stappen zijn gemaakt sinds de ledenvergadering in april dit jaar.
Er is contact geweest met Vof Eeltsjemar met betrekking tot zandwinning. Inmiddels is duidelijk dat er wel belangstelling is voor het zand, maar het oude bod blijft gestand en het wordt dan in twee keer gewonnen waarbij ze zelf bepalen wanneer dit gebeurt. Daarmee komen we niet verder en kunnen geen concrete afspraken worden gemaakt. De financiële kurk is daarmee uit het project gehaald en is men op zoek gegaan naar alternatieve geldbronnen.
Er zijn op verzoek van de gemeente contacten gezocht met partijen die met Aldtsjerk Foarút in zee willen en daarmee een deel van de risico’s willen dragen. Inmiddels is er een partij gevonden die een tiental kavels wil afnemen en hierop twee onder een kap woningen wil bouwen.
Er zijn gesprekken geweest met zowel de oud wethouder Schippers als ook zijn opvolgster Gelbrig Hoekstra.
In deze gesprekken is het volgende gevraagd:
Plan met klein meer – de gemeente zegt nogmaals dat dit niet kan, is in de raad besloten.
Plan met groot meer – hier is geen geld voor en de gemeente wil dit probleem niet oplossen met voorfinanciering.
Laatste mogelijkheid is om dit nogmaals voor te leggen aan de raad en te proberen het plan voor de laatste keer van de grond te krijgen. Als dit onverhoopt niet lukt dan is er het streven om tenminste het (eerder toegekend) wooncontingent van 23 woningen voor Aldtsjerk te behouden. De behoefte aan extra woningen is immers nog steeds actueel. Ook bouwen op een andere plek is voor het dorp geen probleem als we de woningen er maar bij krijgen.
CDA-raadslid Gert van der Meijden merkt op dat binnen de gemeente op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor de komende jaren. Aan dorpen die extra wooncontingent willen zal worden gevraagd plannen in te dienen voor deze woonvisie. Op 10 januari 2019 is de eerstvolgende raadsvergadering waar Aldtsjerk Foarút en het dorp dit kunnen voorleggen. 

0 van 0