...altyd nijsgjirrich!

Enquête van Doorgaande weg naar Dorpsweg? 

Dorpsbelangen Oentsjerk wil graag van u weten hoe u op dit moment de veiligheid op de Rengersweg ervaart en wat u eventueel verbeterd zou willen zien.

De uitkomsten nemen zij mee in de gesprekken met de gemeente Tytsjerksteradiel en provincie die zij samen met de andere dorpsbelangen van Aldtsjerk, Munein Gytsjerk en Ryptsjerk voeren.

Klik op deze link om de vragenlijst in te vullen: