...altyd nijsgjirrich!

TRYN’S KRYSTKUIER

In Gytsjerk bij de ijsbaan was het tweede kerstdag een drukte van belang. De kerstman was gekomen om de honderdenen kuierders te begroeten.

Omrop Fryslân was aanwezig en de reclame caravaan was ook al gearriveerd. TRYN’S KRYSTKUIER werd weer georganiseerd met de medewerking van vrijwilligers en sponsoren. De route ging dit jaar door Gytsjerk, Mûnein en Oentsjerk.

Op het parkeerterrein voor het Glasatelier van Jan Hooghiemstra in Oentsjerk stond een koek en sopiekraam. Warme “poeiermolke” was hier verkrijgbaar. De eerste wandelaars die daar aankwamen spraken over een mooie tocht.

Het overtollige eten van de kerstdagen er wat aflopen is een fijne traditie aan het worden!

(Aangevuld met opgezonden foto’s, waarvoor dank!)