...altyd nijsgjirrich!

Waar komt de bushalte?

Er is nog geen definitief verkeersbesluit over de exacte plaats en invulling van de toekomstige bushalte aan de Marwei (N361), wanneer buslijn 51 om de bebouwde kom van Aldtsjerk heen zal worden geleid.

Dat kwam aan de orde in de ledenvergadering van Doarpsbelang  Aldtsjerk. Daar werd de  situatieschets getoond die de Provincie tot dusver hanteert. In die schets valt een verkeersremmende knik op in de doorgaande weg, waarbij ook een toegangspad en een berging voor 20 fietsen zijn ingetekend. De huidige linksafstrook vanuit de richting Dokkum komt daarbij dan te vervallen. Medio volgend jaar staat groot onderhoud voor de N361 gepland en dan zullen alle veiligheidsaspecten, inclusief die met betrekking tot de bushaltes, worden ingevuld. Pas als de aanvraag voor plaatsing van de bushalte openbaar wordt gemaakt kan men bezwaar maken. (www.overheid.nl).
De dorpsbelangverenigingen van de dorpen Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk gaan hun krachten bundelen in een  werkgroep, die de wensen ten aanzien veiligheid en het oplossen van knelpunten op de N361 vanaf de ovonde bij Aldtsjerk tot aan de E10 bij Ryptsjerk gaat bespreken met de gemeente en de provincie.

0 van 0