...altyd nijsgjirrich!

Lezingen Internationale Vrouwendag

In het kader van Internationale Vrouwendag geeft Gerhild van Rooij in Galerie Bloemrijk Vertrouwen aan de Van Sminiaweg 70 in Aldtsjerk binnenkort twee lezingen:

– Op woensdag 6 maart aanstaande om 15 uur een lezing over actrice Elsa Galafrés en de Hongaarse componist Ernő Dohnányi.
– Op woensdag 13 maart aanstaande om 11 uur een lezing over weldoenster J.A.J. barones Thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg, douairière van jonker Tinco Lycklama à Nijeholt.
Voor het bijwonen van (een van) deze lezingen graag vooraf aanmelden via mailadres gbvexposities@gmail.com of tel 058-2561176. Iedereen is welkom!