...altyd nijsgjirrich!

Opbrengst Hersenstichting collecte Oentsjerk

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers Van 28 januari tot en met 2 februari 2019 vond in Oentsjerk de Hersenstichting collecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

Deze enthousiaste inzet heeft € 697.31 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.