...altyd nijsgjirrich!

72 procent stemt in Aldtsjerk

In Aldtsjerk kwam 72 procent van de kiesgerechtigden opdagen om een stem uit te brengen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Dat is een hoge opkomst, afgezet tegen het landelijke percentage van 47,5 bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen van vier jaar geleden. Het totaal aantal stemgerechtigden in Aldtsjerk bedroeg 504, van wie 363 mensen de moeite namen om naar het stembureau in Oerein te komen.

De uitslag:

Lijst
1 CDA                            35
2 PvdA                           71
3 VVD                            34
4 SP                                 17
5 FNP                              42
6 PVV                               17
7 ChristenUnie               14
8 D66                                17
9 GROENLINKS                  32
10 Partij vd Dieren            4
11 50Plus                            6
12 Prov. Bel. Fryslân        0
13 Natuurlijk Fryslân       6
14 DENK                             0
15 SGP                                  2
16 FvD                                  66

Totaal                                  363