...altyd nijsgjirrich!

Hjir sil it heve op sneon 13 april !! Komme jimme ek ?

Komend voorjaar, op 10 april 2019 bestaat de Fûgelwacht Trynwâlden 40 jaar.

Op die dag kwamen de vogelwachten van de dorpen Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk en Mûnein overeen om verder te gaan als één wacht met de naam: Fûgelwacht Trynwâlden.
Wij willen deze mooie gebeurtenis vieren door op zaterdag 13 april een open dag te organiseren. Een dag in het teken van onze activiteiten voor de vogels en hun biotopen, verzorgd door onze leden. Natuurlijk voor de leden maar vooral ook voor belangstellenden uit de Trynwâlden en omstreken. Het programma, met een terugblik naar het verleden maar vooral ook met een blik op de toekomst, is voor een groot deel klaar.

PRORAMMA 13 APRIL