...altyd nijsgjirrich!

Speeltuin de Finne opgeruimd

Zaterdagochtend 2 maart is een groep vrijwilligers bezig geweest het speeltuintje aan De Finne op te ruimen.

Het zand in de zandbak is vervangen door schoon zand en alle losse en dode bladeren zijn bijeengeharkt en verwijderd. De mannen hadden hulp van hun kinderen die ook meegekomen waren met hun trekkers met aanhanger. Tussendoor was er natuurlijk ook ruimte voor koffie. Kortom, het speelveld ligt er na vandaag weer prachtig bij.

Komende week zal er een gesprek plaatsvinden met de gemeente over aanpassingen m.b.t. de begroeiing van het terrein aan de kant van De Bunder.
0 van 0