...altyd nijsgjirrich!

Vergadering “Doarpsein” was weer nuttig en verliep in een goede sfeer.

It wie wer een bjusterbaarlyke 81ste doarpseine fergadering fan de eineferiening te Ryptsjerk. Een protte folk en wer prachtige ferhalen mei it priissprekken ofrune freed 22februari 2019. Werbei Simon Trommel de wissel EIN mei it priissprekken wer wún had.

Op vrijdag 22 februari kwamen de leden van de “eineferiening” voor de 81e keer bijeen om de gebruikelijke, lange agenda af te werken. Naast een overzicht van de penningmeester was er een jaarverslag van de secretaris, die afscheid neem van ons dorp en het bestuur. Hij gaat enkele jaren naar Tanzania. Onder de toezegging dat hij aldaar, in zijn vrije tijd, de eendenpopulatie gaat bestuderen en nagaat of een kruising met de “Anatidea Ryperkerka” het soort gaat versterken, werd hij bedankt voor zijn inzet in het bestuur. Hierin was de realisatie van het eendenhotel een van de hoogtepunten (zie foto).

De “koercontroleur” (de enige in Nederland) deed verslag en kon ons meedelen dat er een licht opgaande lijn is in het aantal dorpseenden, hoewel snoeken, katten en reigers er voor zorgen dat jonge eendjes als snack beschouwd worden. De verdeling “jerken” en “pyken” zorgt soms wel voor “me too” situaties in de vaart. De populatie lijdt hier niet onder, zo blijkt.

Naast de verloting stond het prijsspreken op de agenda voor na de pauze. Voor de pauze konden degenen die de degens in drie minuten met elkaar wensten te kruisen een briefje met een onderwerp trekken. Het was Simon Trommel die het onderwerp “kunst” wist te koppelen aan waar het in de wereld en Ryptsjerk om gaat: humor, liefde, emotie en eenden. Hiermee wist hij de “wisselein” weer voor een jaar te verwerven.

Hoewel het al half elf was, was er nog een gastspreker. Of het ondanks of dankzij de inzet van de secretaris was is achteraf moeilijk te zeggen, maar de spreker was met meer powerpoint plaatjes van huis gegaan dan vertoond werden. Toch wist hij met zijn verhaal over zijn grote hobby’s: fotografie, klei, kleur en hitte (keramiek) de aanwezigen nog zo’n drie kwartier te boeien.

“Wat kin je as ferieniging mei een jierlikse contributie fan 15 eurocent toch een protte mienskip sin berikke foar sawol de doarpein as doarpsbewenner”, aldus een tevreden voorzitter.