...altyd nijsgjirrich!

Werkgroep N361 ‘van doorgaande weg naar dorpsweg’

Al vele jaren leeft in de Trynwâlden de wens om van de N361 (Rengersweg - Trynwâldsterdyk - Westerdyk) weer een verkeersveilige weg te maken. De Sintrale as is aangelegd, het (vracht)verkeer heeft een goed en snel alternatief gekregen om van Dokkum naar Leeuwarden te komen.

Volgens zeggen neemt het aantal verkeersbeweging op deze as nog steeds toe, maar de beoogde halvering op de N361 is nog niet gerealiseerd en heeft daarom een stimulans nodig.

Meer in onderstaande PDF.

Informatie N361