...altyd nijsgjirrich!

Informatie naar aanleiding van Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Aldtsjerk

Dorpsbewoners, Zoals tijdens de vergadering van afgelopen woensdag 17 april afgesproken zijn onderstaande stukken voor een ieder ter kennisgeving. Hieronder kunt u in één bestand de volgende stukken downloaden; Jaarverslag DBA 2018 Resultaat enquête woonwensen Verslag verenigingen Aldtsjerk

Dorpsbewoners,

Zoals tijdens de vergadering van afgelopen woensdag 17 april afgesproken zijn onderstaande stukken voor een ieder ter kennisgeving.

Hieronder kunt u in één bestand de volgende stukken downloaden;

  • Jaarverslag DBA 2018
  • Resultaat enquête woonwensen
  • Verslag verenigingen Aldtsjerk
informatie ALV 17 april 2019