...altyd nijsgjirrich!

WIE KOMT POPKOOR WOOMAN VERSTERKEN?

Popkoor Wooman zoekt nieuwe leden Ervan uitgaande dat Popkoor Wooman na de zomer start met een nieuwe dirigent(e) zijn ze op zoek naar nieuwe leden.

Zingen zorgt voor verbinding, ontspanning en lol. Voor wie zingen een passie is, is van harte welkom.

Elke eerste dinsdagavond van de maand (uitgezonderd schoolvakanties) heeft het popkoor een open repetitieavond van 19.45 tot 21.45 uur in het BOB gebouw in Oentsjerk.

Zangervaring is niet nodig, zolang je maar plezier in zingen hebt.

Zien ze je binnenkort? Gewoon doen!

De eerstvolgende open repetitieavonden zijn op dinsdag 7 mei, 4 juni en 2 juli.

0 van 0