...altyd nijsgjirrich!

Eind mei start werk aan de N361 bij Aldtsjerk

Met ingang van maandag 27 mei gaat de provincie Fryslân groot onderhoud uitvoeren aan de N361 tussen de kruising bij Staniastate en de ovonde Rhaladyk, inclusief de afwaardering van de weg.

Dit gebeurt omdat de weg sinds de Centrale As is aangelegd, niet meer de doorgaande route is en dus moet worden afgewaardeerd. De weg wordt smaller gemaakt en de maximumsnelheid gaat deels van 80 kilometer per uur  naar 60 kilometer per uur. Tussen Staniastate (komgrens Oentsjerk) en de brug over De Moark wordt de snelheid teruggebracht naar 60 km/u. De brug zelf tot aan de ovonde blijft 80 km/u. Het kruispunt Jonkerspaed wordt opnieuw aangelegd. Hier komt een slinger in de weg om de snelheid af te remmen en ook wordt er rood asfalt aangebracht. Op dit gedeelte komen nieuwe bushaltes. Verder komen er bij de bushaltes ook een abri en fietsenstalling. Er komen ook nieuwe voetpaden tot in het dorp zodat u veilig bij de halte kunt komen.

Hinder
Om het onderhoud uit te voeren, wordt de weg maximaal vijf weken afgesloten van maandag 27 mei t/m vrijdag 28 juni. Aanwonenden kunnen thuiskomen. Het doorgaande verkeer wordt via de Centrale As omgeleid. Gedurende de uitvoering wordt het lokale bestemmings- en landbouwverkeer daar waar nodig is omgeleid.

 Openbaar vervoer
De werkzaamheden leveren voor het openbaar vervoer geen hinder op. Na de uitvoering van de werkzaamheden en bij het ingaan van de zomerregeling zal de buslijn niet meer door Aldtsjerk rijden. Door het strekken van de lijnen zal de buslijn voortaan halteren aan provinciale weg ter hoogte van het Jonkerspaed.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Nynke Bergema via n.bergema@fryslan.frl of bellen met 058-2925925 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Voor de actuele planning kunt u kijken op www.fryslan.frl/n361.