...altyd nijsgjirrich!

Fout mailadres dorpslunch

De techniek staat voor niks en toch soms weer wel...

Er gaat iets niet goed met het emailadres DBA125jaar@hotmail.com. Niet alle aanmeldingen voor de dorpslunch komen binnen. Als u een vraag heeft gesteld via dit emailadres, wilt u deze vraag dan nogmaals stellen via dorpsbelangaldtsjerk@hotmail.com, met vermelding van naam, aantal personen en het adres (i.v.m. bezorging polsbandjes) – dan geven wij u z.s.m. antwoord. Zodra uw betaling (1 Euro per persoon) op NL03RABO0135667984 is ontvangen bent u zeker van een bandje waarmee u in aanmerking komt voor de dorpslunch op 9 juni. De bandjes worden tijdig bij u thuis afgeleverd. Er hebben zich nu zo’n 200 dorpsgenoten aangemeld voor de dorpslunch, gezellig!
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Hester