...altyd nijsgjirrich!

Inloopbijeenkomst Doarpsbelang Gytsjerk 22 mei

Op 22 mei a.s. kunt u tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen bij Brasserie de Canterlanden in Gytsjerk. Doarpsbelang organiseert een inloopbijeenkomst om met de inwoners van Gytsjerk in gesprek te gaan over onderwerpen als wonen, zorg, onderwijs, (verkeers)veiligheid en leefbaarheid. De input wordt meegenomen in de nieuwe dorpsvisie. Om 20.00 uur sluiten we af met het formele deel van de Algemene Ledenvergadering.