...altyd nijsgjirrich!

Natuerlik Ferskaat

Binnenkort wordt begonnen met het vervolg van Natuerlik Ferskaat om zo de biodiversiteit in Noardeast-Fryslân te vergroten. Vorig jaar zijn de eerste stappen hiervoor gezet.

Er zijn toen door u en vele anderen veel goede ideeën en concepten bedacht. Deze ideeën zijn ondergebracht in een drietal thema’s: Particuliere tuinen & bosjes, Agrarisch natuurbeheer & water en Bermen & openbaar groen. U wordt uitgenodigd om mee te doen aan deze thema-avonden om met elkaar de volgende stap te zetten naar realisatie van de prachtige ideeën.

 

Meer info vindt u hier