...altyd nijsgjirrich!

Zestig jaar lid!

Donderdagavond 9 mei werd het recreatieve volleybaluur van SV Dwarres door enkele bestuursleden onderbroken. Daar was een goede reden voor, want lid Japke van der Naald was twee dagen daarvoor 80 jaar geworden. Dat is natuurlijk een felicitatie waard, maar belangrijker nog is dat Japke deze maand maar liefst 60 jaar lid is van SV Dwarres en haar rechtsvoorgangers.

Daarom werd Japke tijdens het sportuur toegesproken. SV Dwarres vindt het buitengewoon mooi dat iemand zo lang lid is en zo veel plezier beleeft aan de lessen.
Het bestuur heeft haar een bos bloemen aangeboden en een oorkonde waaruit duidelijk wordt dat Japke zich vanaf nu erelid van onze vereniging mag noemen. Ook ontving zij een dinerbon van het bestuur.
Haar medeleden hebben de jubilaris ook in het zonnetje gezet door haar een bloemenbon aan te bieden.
Na de feestelijke onderbreking werd er weer volop gevolleybald, waarbij ons sportieve erelid nog heel wat punten wist te scoren!