20:00 Aldtsjerk

Dorpsbewoners,

Zoals op de vorige ALV besproken wordt vooraf door het dorp gestemd over het wel of niet doorsturen van de plannen van Aldtsjerk Foarut naar de Raadsvergadering van 20 juni a.s.
Nadere informatie over de voor te leggen plannen volgen tijdens de vergadering. We weten dat dit kort na het dorpsfeest is, maar de verschillende agenda’s bieden weinig ruimte voor een andere datum.
Dus komt allen op 12 juni om 20:00 in Oerein.

Dorpsbelang Aldtsjerk