...altyd nijsgjirrich!

24 JUNI INFORMATIEAVOND GEZAMENLIJKE INKOOP ZONNEPANELEN

Tijdens de buurtenavond van Trynergie en Buurkracht (van 26 februari jl.) is er een Buurtteam Zonnepanelen ontstaan. Het Buurtteam wil graag zoveel mogelijk mensen helpen bij de aanschaf van zonnepanelen op eigen dak. Er zijn inmiddels grote stappen gemaakt. Daarover informeren zij belangstellenden op 24 juni a.s. Meer info vindt u hieronder.

Informatie aanschaf zonnepanelen