...altyd nijsgjirrich!

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zetten zich in voor mantelzorgers

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bundelen hun krachten als het gaat om het vinden van mogelijkheden voor mantelzorgers om te ontspannen. De wensen van mantelzorgers vormen daarbij de basis.

Het is voor iedereen belangrijk om goed voor zichzelf te zorgen en momenten van ontspanning te hebben. Dit geldt vooral voor diegenen die dagelijks de zorg voor een naaste op zich nemen: de mantelzorgers. En juist voor deze groep is het moeilijk om ontspanning te vinden. Het tijdelijk ‘laten overnemen van de zorg’ (de zogenaamde respijtzorg) is voor veel mantelzorgers in de praktijk erg moeilijk te regelen en vraagt vaak maatwerkoplossingen. Om een beter beeld te krijgen van de wensen van mantelzorgers, organiseerden de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in samenwerking met KEaRN Steunpunt Mantelzorg en MantelzorgNL een tweedaagse hackathon. Hier gingen professionals uit zorg en welzijn, mantelzorgers en gemeenten met elkaar in gesprek om samen tot praktisch uitvoerbare ideeën te komen.

Op donderdag 13 juni was de tweede en laatste dag, waar de vier groepen hun idee aan de vierkoppige jury presenteerden. De jury bestond uit Andries Bouwman (wethouder Tytsjerksteradiel), Geesiena Rijpkema (wijkverpleegkundige Thuiszorg De Friese Wouden), Anneke Adema (directeur bestuurder KEaRN Welzijn) en Arno Broere (mantelzorger). Zij kozen uiteindelijk voor een idee waarbij zorgvragers met GGZ problematiek gekoppeld worden aan eenzame inwoners. Het idee hierachter: de eenzame inwoner bouwt contacten op, de zorgvrager heeft een dag-invulling en de mantelzorger wordt ontlast. Of, zoals Arjan Hut van de winnende groep het noemt: “Een win-win-win situatie!”.

Arjan was gevraagd om als Wâlddichter van de gemeente Achtkarspelen deel te nemen aan de hackathon en een gedicht te schrijven over mantelzorg. Gaandeweg de hackathon kwam hij er achter dat hij zelf ook al jaren mantelzorger is. “Ik had een heel ander beeld van wat een mantelzorger is. Zelf zorg ik al een paar jaar intensief voor mijn partner, maar had mezelf nooit als mantelzorger gezien”. Iets wat erg herkenbaar is onder mantelzorgers. Het door hem geschreven en opgedragen gedicht ‘Opgeslokt’ verwoorde dan ook het verhaal van vele mantelzorgers.

De gemeenten zullen samen met onder andere het KEaRN Steunpunt Mantelzorg het winnende idee verder gaan uitwerken. Dit betekent niet dat er nu nog niets gedaan wordt om de mantelzorgers te ontlasten. Zo worden er ook dit jaar in september weer twee weekenden georganiseerd, waarbij mantelzorgers in een hotel tot rust kunnen komen. Deze zogenaamde respijtweekenden worden grotendeels gefinancierd door de gemeenten. Mantelzorgers uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel worden van harte uitgenodigd om zich voor deze weekenden aan te melden bij het KEaRN Steunpunt Mantelzorg.

Het KEaRN Steunpunt Mantelzorg is de plek waar u als mantelzorger met al uw vragen terecht kunt. Zij bieden niet alleen een luisterend oor, maar organiseren ook bijeenkomsten en verstrekken informatie aan mantelzorgers, hun netwerk en professionals.

Wilt u meer informatie over mantelzorg, respijtzorg of de respijtweekenden voor mantelzorgers, dan kunt u contact opnemen via mantelzorg@kearn.nl of 0511 – 465200.

0 van 0