...altyd nijsgjirrich!

In optocht naar Burgum voor woningen

Er worden vanavond veel Aldtsjerksters verwacht bij de raadsvergadering in Burgum, waar Aldtsjerk Foarút tijd krijgt om de uitvoerbaarheid van zijn plan voor 23 woningen voor te leggen aan de raad en B&W.

Aldtsjerk Foarút meldt: ,,Op 12 juni jl is er een bijeenkomst geweest in Oerein met veel Aldtsjerksters, belangstellenden en leden van gemeentefractie FNP over de wenselijkheid van de bouw van de 23 woningen in het plan Aldtsjerk Foarút. Aldtsjerk is een dorp met gemeenschapszin, beschikt over een school en is een dorp dat leeft. We hebben net weer een prachtig dorpsfeest gehad. Om jeugd en leefbaarheid te behouden in het dorp wordt het tijd dat het plan Aldtsjerk Foarút wordt gerealiseerd. Er is financiële garantstelling voor de zandwinning gevonden, waardoor uitvoering van het plan reeël is geworden.
Vanavond tijdens de raadsvergadering in Burgum krijgt Aldtsjerk Foarút tijd om de uitvoerbaarheid van het plan voor te leggen aan de raad en B&W. We hopen op zoveel mogelijk steun vanuit het dorp tijdens de komende raadsvergadering.
Daarom verzamelen we om 18.15 u bij Oerein om gezamenlijk in optocht naar Burgum te gaan!”

Artikel in lc
0 van 0