...altyd nijsgjirrich!

OPENLUCHTDIENST

Zondag 16 juni werd de jaarlijkse, door de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden georganiseerde, openluchtdienst weer gehouden.

Voor de vierde keer vond het plaats op het parkeerterrein van de Mariakerk te Oentsjerk. Met verschillende stoelen en soms op rolschaatsen kwamen de Trynwâldsters om in de openlucht, in de zon of schaduw deze dienst mee te maken. Dominee Hille Vlasman leidde de dienst waarvan het thema LevensKUNST was. Muzikale medewerking werd verleend door De Bazuin, dit keer o.l.v. Trienke Gietema. De kinderen konden hun KUNST laten zien in het straattekenen.

Na afloop werd samen gezellig met elkaar kofie gedronken op het plein.