...altyd nijsgjirrich!

Buurtkracht in Aldtsjerk

Wilt u iets veranderen in de buurt waar u woont? Heeft u bijvoorbeeld te maken met zwerfvuil of geluidsoverlast? Of heeft u wel eens een onveilige situatie meegemaakt? Als inwoner van Aldtsjerk weet u het beste wat er in uw buurt veiliger of beter kan.

De politie, handhaving, het dorpenteam, de gemeente en welzijnswerkers van KEaRN horen graag wat er in het dorp speelt, op welke manier uw woonplezier kan worden vergroot en welke ideeën u hierover heeft. Dit doen we met behulp van een vragenlijst. Met de uitkomsten en ideeën willen we graag samen met buurtbewoners aan de slag.

Helpt u mee uw buurt beter en veiliger te maken?

Hoe werkt het?

U heeft een vragenlijst ontvangen of ontvangt deze binnenkort via de post, de enquête zit in een enveloppe van de Gemeente Tytsjerksteradiel met stickers en/of stempels van dorpsbelang Aldtsjerk, de Politie en KEaRN Welzijn erop.

In deze vragenlijst kunt u aangeven welke problemen er in uw buurt spelen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid en welke daarvan volgens u prioriteit hebben om opgepakt te worden.

De uitkomsten van deze vragenlijst worden tijdens de inwonersbijeenkomst op dinsdag 10 september om 19:30 uur in het Doarpshûs Oerein met u gedeeld. Dit in aanwezigheid van burgemeester L.J. Gebben. U wordt dan ook verder geïnformeerd over dit project; BuurtKracht. Tevens wij tijdens deze bijeenkomst enthousiaste inwoners te vinden om het vervolg met ons op te pakken.

Wilt u zo vriendelijk zijn om;

De ingevulde vragenlijst in bijgevoegde enveloppe

vóór 23 augustus 2019 weer in te leveren

bij Café Moarkswâl (Van Sminiawei 107 Aldtsjerk)

of het in bij het Doarpshûs Oerein (Van Sminiawei 68 Aldtsjerk).

pdf