20:00 uur Gytsjerk

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Volkstuinvereniging Singelwrotters uit Gytsjerk

Dinsdag 19 november van 20:00 tot 22:00 uur
BOB-gebouw te Oentsjerk, Wynzerdyk 3

Vergaderstukken jaarvergadering 19 november 2019