...altyd nijsgjirrich!

Aldtsjerk Foarút en de stikstof

Mede vanwege het stikstof- en PFAS-gedoe staat de voortgang van de plannen Aldtsjerk Foarút momenteel op een zacht pitje.

Nadat de gemeenteraad 20 juni haar unanieme steun heeft gegeven aan Aldtsjerk Foarút, is de organisatie weer in overleg getreden met de wethouder en ambtenaren van onze gemeente. CDA-wethouder Gelbrig Hoekstra heeft aangegeven ,,er vol voor te gaan’. Dat wordt door de organisatie van het project als “positief” gezien.
Op de website Aldtsjerk Foarút meldt de organisatie: ,,Zoals jullie ook via het nieuws kunnen vernemen speelt er momenteel van alles rondom ‘stikstof’ en de ‘PFAS’ regelgeving. Dit houdt voor ons de boel ook even op. Gezien alle berichtgevingen verwachten we echter dat we de komende maanden weer echt stappen zullen gaan maken. We houden jullie op de hoogte en danken de belangstellenden alvast voor hun geduld.”

0 van 0