...altyd nijsgjirrich!

Avondvluchten voor straaljagers van vliegbasis Leeuwarden in eerste weken van 2020

F-16 en F-35 vliegtuigen van de vliegbasis Leeuwarden gaan vanaf maandag 6 januari 2020 in de avonduren vliegen. In de weken 2, 3, 5, 6, 7 en 8 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt alleen overdag gevlogen.

Avondvliegoefeningen zijn noodzakelijk om vliegers en grondpersoneel optimaal voor te bereiden op hun taak, 24/7 inzetbaar zijn, waar dan ook ter wereld.

Voor de F-16 en F-35 vliegers van vliegbasis Leeuwarden zijn deze vluchten essentieel om de inzetgereedheid te waarborgen. Daadwerkelijke inzet van de gevechtsvliegtuigen in missiegebieden vindt voornamelijk plaats bij duisternis. Beide toestellen zijn uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo heeft de vlieger de beschikking over geavanceerde nachtzichtapparatuur. Om deze middelen optimaal te kunnen benutten tijdens huidige en toekomstige missies moet er regelmatig worden getraind, ook in het donker.

Informatie
Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via www.luchtmacht.nl/geluidshinder.

Voor de QRA (Quick Reaction Alert) taak vanaf 9 januari zie onderstaande PDF.

QRA taak vanaf 9 januari