...altyd nijsgjirrich!

Noflik Wenje in de Trynwâlden sluit begin 2021 haar deuren

Noflik Wenje, de kleinschalige woonvoorziening voor tien ouderen met dementie in Oentsjerk, sluit per 1 januari 2021 haar deuren. Dit voorgenomen besluit heeft zorgorganisatie Patyna genomen op basis van een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van Noflik Wenje.

Vanaf eind 2018 is er onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van intramurale zorg in de Trynwâlden. Daarin zijn interne en externe stakeholders meegenomen. Het onderzoek laat zien dat de basis voor deze intramurale groep te wankel is. Het gaat daarbij om de garantie van toekomstbestendige, duurzame zorg. Met de toenemende zorgvraag van cliënten met dementie denkt Patyna dat de basis daarvoor te smal is.

Patyna is van mening dat voor een goede basis een groep van 25-30 cliënten nodig is om de zorg toekomstbestendig te laten zijn. Noflik Wenje bestaat nu uit tien cliënten. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er in de regio verschillende zorgaanbieders zijn om zorg voor ouderen met dementie te garanderen. Uitbreiding op de bestaande locatie naar 25-30 cliënten is daarom niet verstandig.

Cliënten en hun familie en medewerkers zijn ondertussen op de hoogte gebracht. ‘We vinden het vervelend om dit besluit te moeten nemen. Het gaat om een kwetsbare groep cliënten, en we zien een betrokken groep familieleden. We zetten ons de komende maanden in om een zachte overgang te organiseren’, aldus bestuursvoorzitter Johan Krul. Patyna zoekt hiervoor samen met de zorgaanbieders in de regio een goede oplossing.

Patyna blijft in de regio wel actief als thuiszorg- en WMO-aanbieder.