...altyd nijsgjirrich!

Reedriders fuort

En dan misse der samar ynienen fjouwer reedriders by de ovonde yn Aldtsjerk. Der wurdt rekken hâlden mei in Aldjiersstunt.

Yn kombinaasje mei de oare fjouwer riders foarmje se in moaie blikfanger yn de N361 tusken Dokkum en Oentsjerk. En no mar ôfwachtsje wêr’t se op Nijjiersdei te bewûnderjen wêze sille.