...altyd nijsgjirrich!

Verzet tegen sluiting Noflik Wenje

Bewoners van Noflik Wenje, een woonvorm voor mensen met dementie in Oentsjerk, komen in verzet tegen sluiting. Tegen weer een gedwongen verhuizing zien zij erg op. De cliëntenraad van Heemstra State wil Noflik Wenje voor de Trynwâlden behouden.

Omdat thuiszorg niet altijd voldoende is blijft een voorziening als Noflik Wenje nodig. Een belangengroep die de bewoners vertegenwoordigt zoekt steun binnen de Trynwâlden. Tot 2050 neemt het aantal mensen met dementie ook hier fors toe.
Noflik Wenje werd gebouwd in 2014 en vierde onlangs feestelijk het 5-jarig bestaan. Patyna biedt er mensen met dementie een laatste thuis. Een thuis waar ze verzorgd kunnen sterven. Patyna wil de woonvorm sluiten omdat Noflik Wenje financieel de eigen broek niet kan ophouden. Bij oprichting is een rekenfout gemaakt. Patyna streeft naar overname van Noflik Wenje door een zorgorganisatie die in deze regio actief is. Bewoners kunnen er dan tot 1-1-2021 blijven.
De bewoners van Noflik Wenje hebben, vertegenwoordigd door hun contactpersonen, de belangengroep “Noflik Wenje moat bliuwe!” opgericht. Sluiting van Noflik Wenje willen zij voorkomen. De cliëntenraad van Heemstra State heeft de mening van de bewoners meegenomen in een uitgebreid advies aan Patyna. De raad adviseert Noflik Wenje niet te sluiten en vraagt Patyna zich te blijven inzetten voor een kwalitatief hoogwaardige voorziening voor mensen met dementie in de Trynwâlden. Aan een overname door een andere zorgverlener stelt de raad kwalitatieve eisen: Noflik Wenje moet in zijn geheel worden overgenomen en de samenwerking tussen bewoners, zorgpersoneel, vrijwilligers en naasten moet in stand blijven.
De sluitingsdatum zorgt voor grote onzekerheid. Personeelsleden vertrekken en de belangengroep vreest dat niemand gaat wonen in een woonvorm die op sluiten staat en en zo vóór 2021 ‘leegloopt. De belangengroep ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ staat op het standpunt dat de sluitingsdatum plaats moet maken voor een overnamedatum.
Wat Patyna precies met ‘overname van Noflik Wenje’ bedoelt is niet helder. Bewoners en cliëntenraad tasten in het duister. De belangengroep heeft de website http://noflik-wenje-moat-bliuwe.nl opgezet en wil steun in de Trynwâlden zoeken.