...altyd nijsgjirrich!

Politici achter petitie Noflik Wenje

Op donderdag 23 oktober is de petitie van Noflik Wenje toegelicht binnen de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Er werd actief actie gevoerd met borden op de volle publieke tribune, beneden kon men via een scherm de inspraak volgen.

Alle fracties (PvdB, PvdA, CU, Grien Links, CDA, VVD, D’66 en FNP) maakten duidelijk dat zij willen dat Noflik Wenje blijft bestaan. Politici staan achter de petitie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’. Ook wethouder Bouman (CU) zet zich daarvoor in. Hij riep ‘alle partijen’ op om snel met elkaar om tafel te gaan. De volledige tekst van de toelichting (in het Fries) vindt u hier. De toelichting, en de aansluitende vragen en reacties, zijn op de website van de gemeente te bekijken via deze link (vanaf 52 minuten en verder..)

 

Verder is hier meer info te vinden

0 van 0