...altyd nijsgjirrich!

Vrienden Trynwâlden bakken drieëneenhalf mille bijelkaar voor KiKa

Een vriendenploeg uit Trynwâlden en omstreken heeft afgelopen december een inzamelingsactie gehouden bestemd voor KiKa. De stichting die fondsen werft voor onderzoek naar kinderkanker. Daarmee kon het prachtige bedrag van €3550 overhandigd worden aan Ria Andringa van die stichting.

Zo werd er een kerstbomenactie gehouden en werd er net voor de kerstdagen paling en zalm verkocht. Op oudejaarsdag werden in de loods van De Vries aan de Boerfinne oliebollen gebakken.
De mensen van de Trynwâldster inzamelingsdagen willen iedereen bedanken die de moeite hebben genomen om langs te komen en op die manier hun bijdrage leverden aan dit goede doel.